مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 16 آبان 1387

فـیلـترهای هنری | Artistic

فـیلـترهای هنری برای رسیدن به افکت های ویژه برای پروژه های اقتصادی یا هنری می باشد.
در این زیر مجموعه فـیلـترهای هنری را بررسی می کنیم:

- فـیلـتر Colored Pencil
این فـیلـتر تصویر را با استفاده از مداد رنگی ( colored pencil ) رسم می کند. به صورتی که لبه های مهم تصویر حفظ می شوند و یک هاشور درشت بر روی تصویر ظاهر می شود.
با اجرای این فرمان کادر گفتگوی زیر ظاهر می شود.


توجه : برای اثر بیشتر این فـیلـتر ، بهتر است قبل از اعمال آن ، رنگ Background را عوض کنید. در کادر محاوره ای فوق می توان عرض مداد ( pencil width ) ، فشار مداد ( Stroke pressure ) و روشنایی کاغذ ( paper Brightness ) را تنظیم کرد.

- فـیلـتر Cotout

فـیلـتر cutout از رنگها و سایه ها میانگین می گیرد و آنها را به توده ای از رنگهای مخلوط تبدیل می کند بعد از اجرای این فـیلـتر کادر محاوره ای آن بصورت زیر باز می شود.


گزینه Number of leves تعداد سطوح ، Edge simplicity ، مقدار هموار بودن لبه های رنگ و Edge Fidelity ،ریال مقدار وفاداری لبه ها را بعد از اعمال فـیلـتر نشان می دهد.

- فـیلـتر Dry Brush

با استفاده از تکنیک Dry Brush ، ف Dry brush تکنیکی در نقاشی می باشد ) لبه های تصویر ما بین آب رنگ و رنگ روغن ترسیم می شود. این فـیلـتر با کم کردن محدوده رنگها تصویر را ساده می کند. بعد از اجرای این فـیلـتر شکل زیر ظاهر می گردد:

در کادر محاوره ای فوق با Brush size می توان اندازه فلم مو ، با Brush Detail می توان تعیین کرد که جزئیان تصویر دیده شود و با Texture می توان بافت تصویر را در حالتهای مختلف قرار داد.

- فـیلـتر Film Grain

اگر عکس های معمولی در عکاسی بزرگ شود حالت دانه ای را در آنها مشاهده خواهید کرد. به علت دیجیتالی شدن عکسها ، این حالت ممکن است در عکس اتفاق نیفتد. برای همین منظور در فتوشاپ فـیلـتر Film Grain گذاشته شده است تا بتوان این حالت را ایجاد کرد.
این فـیلـتر سایه یا روشنایی موجود در عکس را تشدید می کند و اعمال آن برای هر تصویری مناسب نیست. با اجرای این فـیلـتر کادر محاوره زیر ظاهر می شود :


با Grain می توان تعداد دانه ها ، با Highlight می توان چگونگی تجمع روشنایی و با Intensity شدت دانه ای بودن را می توان تنظیم کرد. شکل زیر تصویر را قبل و بعد اعمال فـیلـتر نشان می دهد.


- فـیلـتر Fresco

Fresco اصطلاحی ایتالیایی است و به نقاشیهایی گفته می شود که بر روی دیوار گچی خشک نشده ترسیم می شوند. در فتوشاپ این فـیلـتر ، تصویر را تیره می کند. به عبارت دیگر این فـیلـتر رنگهای سیاه موجود در تصویر را به میزان زیادی افزایش می دهد. با اجرای این فـیلـتر کادر محاوره ای آن باز می شود که در آن گزینه های Brush Size ، Brush Detail و شکل زیر تصویری را بعد از اعمال فـیلـتر نشان می دهد.


- فـیلـتر Neon Glow

sاین فـیلـتر ، تصویر را به صورت منفی ( Negative ) و تک رنگ تبدیل می کند. با اجرای این فـیلـتر کادر مکالمه ای آن به صورت زیر ظاهر می وشد:


هر چه مقدار Glow size بیشتر باشد وضوحیت جزئیات تصویر بهتر است و Brightness glow میزان روشنایی را تعیین می کند و در مقابل Glow color می توان رنگ مناسب را تعیین کرد. در شکل زیر تصویری با انتخاب رنگ سفید در کادر محاوره ای فوق فـیلـتر شده است.


- فـیلـتر Paint Daub

این فـیلـتر بافتی به صورت موج دار به تصویر اضافه می کند. بعد از اجرای این فـیلـتر کادر محاوره ای آن به صورت زیر ظاهر می شود.


- فـیلـتر Palette Knife

این فـیلـتر تصویر را به صورت نقاشی با کاردک تبدیل می کند . یعنی اینکه لبه های تصویر به صورتی جالب با یکدیگر آمیخته می شوند. پس از اجرای این فـیلـتر کادر محاوره ای زیر ظاهره می گردد.

نتیجه این فـیلـتر در شکل بالا بر روی تصویر نمونه با مقادیر نشان داده شده در کادر محاوره ای فوق نشان داده شده است.

- فـیلـتر Plastic wrap

این فـیلـتر لایه ای خاکستری بر روی تمام قسمتهای تصویر می کشد و پس از آن اطراف شی های بزرگ را پرنور می کند. نتیجه عمکرد این فـیلـتر قبل و پس از انجام به همراه کادر محاوره در شکل زیر نشان داده شده است.


- فـیلـتر Poster Edge

فـیلـتر poster Edge ابتدا لبه تمام عنصرهای موجود بر روی تصویر را مشخص می کند ( منظور از لبه ، اختلاف کنتراست بین پیکسل های مجاور می باشد ) سپس آنها را شبیه پوستر می کند یعنی خطی تیره پیرمون لبه ترسیم می کند. شکل زیر عملکرد این فـیلـتر را قبل و پس از اعمال فـیلـتر نشان می دهد.


- فـیلـتر Rough pastels

پس از اجرای این فـیلـتر کادر محاوره ای آن به صورت زیر ظاهر می شود:


در کادر محاوره ای با اکثر گزینه ها آشنا هستید و در قسمت Texture شما می توانید علاوه بر بافتهای موجود مانند Burlap , Brick , canvas و sandstone ، شما می توانید با کلیک بر فلش کنار این گزینه ها بافت مورد نظر را با انتخاب Load Texture به تصویر اعمال کنید.
در شکل زیر بک تصویر نمونه ، قبل و بعد از اعمال فـیلـتر نشان داده شده است . در تصویر با فـیلـتر ، تصویری با محتوای مرغابی به بافت تصویر اضافه شده است.

- فـیلـتر Smudge strike

این فـیلـتر در ناحیه هایی که رنگ روشن دارند بافت ظریفی ایجاد می کند که می تواند بسیار زیبا باشد. در ناحیه های تیره و خطها نیز نوعی لکه ایجاد می کند و باعث می شود که خطها مشخص تر و لبه ها محوتر شوند. شکل زیر تصویری را بعد از اعمال فـیلـتر نشان می دهد.


- فـیلـتر Sponge

این فـیلـتر تصویر را به صورتی که با اسفنج آغشته به رنگ ، نقاشی شده باشد تبدیل می کند. در کادر محاوره ای این فـیلـتر ، برای اینکه جزئیات تصویر بهتر نقاشی شود می توان اندازه قلم را کوچک کرد و گزینه Definition و شدت استفاده از تکنیک Sponge را تعیین نمود.


- فـیلـتر underpainting

این فـیلـتر همه چیز را تا حدی نا مشخص و کم رنگ می کند و فوکوس عنصرها را کاهش می دهد. شکل زیر را برای عملکرد آن ملاحظه کنید.


- فـیلـتر watercolor

این فـیلـتر تصویر را به حالتی شبیه آب رنگ تبدیل می کند جلوه کلی این فـیلـتر شبیه فـیلـتر sponge می باشد و هر دو فـیلـتر تصویر را کمی تیره تر می کند . شکل زیر اثر فـیلـتر را نشان می دهد.
طبقه بندی:
ارسال توسط محسن
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ